Bli medlem!

Bli medlem!

Föreningen är öppen för alla i släkten. Värva gärna nära släkting som ny medlem.

Medlem av släktföreningen kan vara varje ättling av brukspatronen Lars Biörckman (1667-1729), på Nedre Fösked i Nyeds socken i Värmland, samt ättlings make eller maka, änkling eller änka.

Medlem blir man enklast genom att betala in medlemsavgiften 150 kr (250 kr för makar) till föreningens plusgiro 647152-8, ange namn, adress samt gärna telefon och epost.