Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/d/d/b/bjorkman-bjorkenheim.se/httpd.www/libraries/cms/application/cms.php on line 464 Om släktföreningen

Om släktföreningen

Släktföreningen

Om Björkman-Björkenheim Släktförening i Sverige

Släktföreningen Björkman-Björkenheim i Sverige har till ändamål:

  • att verka för sammanhållningen inom släkten samt
  • att tillvarataga gemensamma släktintressen.


Föreningen förverkligar sitt syfte genom

  • att anordna släktmöten,
  • att föra en släktkalender,
  • att samarbeta med motsvarande släktförening i Finland.


Släktmöten anordnas vart tredje år, det senaste ägde rum år 2006. Vartannat släktmöte är gemensamt med den finska föreningen. Det senaste gemensamma mötet ägde rum i Sverige år 2003. Nästa gemensamma möte blir år 2009 under pingsten i Finland. År 2004 genomfördes ett extra föreningsmöte som antog styrelsens förslag till reviderade stadgar. Den viktigaste ändringen var att ordet agnatisk" togs bort i §2 medlemsskap. Sedan dess gäller samma villkor som i den finska föreningen:

""Medlem av släktföreningen kan vara varje ättling av brukspatronen Lars Biörckman (1667-1729) på Nedre Fösked i Nyeds socken i Värmland, samt ättlings make eller maka, änkling eller änka.""

Mellan ordinarie släktmöten anordnas enklare släktträffar där inga beslut fattas.

"