Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/d/d/b/bjorkman-bjorkenheim.se/httpd.www/libraries/cms/application/cms.php on line 464 Familjen Norlin i Sala

släkthistorier

Familjen Norlin i Sala

När jag första gången fick kontakt med Hans Tåhlin angående att bli medlem i Björkmanska släktföreningen så började vi ganska snart att diskutera släktforskning. Eftersom vi båda tillhör samma gren och har intresse för både Almqvistska- och Björkmanska släkterna och deras gemensamma historia så hade vi en hel del att diskutera. En av de frågor som jag sökte svar på hos Hans var information om Axel Ulrik Björkmans hustru Maria Antoinette, född Norlin, och hennes anor. Det var allmänt känt" att Maria Antoinette var född år 1805 på Janslunda gård i Överselö sn., samma gård som senare ägdes av hennes svärson Ludvig Almqvist. Men det fanns egentligen inga källor som verifierade detta. Min fråga följdes upp av en direkt motfråga från Hans: om inte jag kunde göra några efterforskningar i detta ämne? Jag letade efter information i de källor som jag kände till, och hittade en del, men tiden rann iväg. Vid tre tillfällen har jag av en slump "sprungit på" material i detta ämne, den tredje gången så sent som under sommaren 2007. Tyvärr fick jag aldrig tillfälle att delge Hans vad jag kommit fram till. Men varför inte ta tillfället i akt och delge resten av släkten lite historia om Maria Antoinette Norlin och hennes anor.

Maria Antoinette Norlin gifte sig 8 mars 1827 i Sala med Axel Ulrik Björkman. Hon var född den 20 november 1805 i Sala landsförsamling. När hon blev döpt två dagar senare nämns bland andra borgmästare Wahrenberg och rådman Wahrenberg som dopvittnen. Maria Antoinette var dotter till Krono Befallningsman Henric Norlin och hans hustru Sara Maria (född Borg). De gifte sig 1803 och bosatte sig utanför Sala på gården Håf, som vid den här tiden var kronofogdeboställe. Under sin tid på Håf fick de 8 barn, vilka var:
1) Johan Christoffer (f. 6 september 1803 i Sala landsf.), gift 1832 med Hedvig Robertina Bellander (f. 22 maj 1812 i Sala) som var dotter till bergswärdie, assessor J.T. Bellander. Christoffer blev t.f. borgmästare i Sala 1830 och ordinarie borgmästare 1832. Denna tjänst innehade han sedan till 1848. Under åren 1835-1836 benämns han även kronofogde. Genom iråkat ekonomiskt obestånd var han år 1848 tvungen att ta avsked från borgmästareämbetet och uppehöll sig sedan på advokatverksamhet. Han dog 17 mars 1853 i Sala och efterlämnade sig hustru och tre barn.
2) Maria Antoinette (MA) gift med brukspatron Axel Ulrik Björkman
3) Henric August (f. 20 juli 1807 i Sala landsf.) var stadsfiskal i Sala 1831-1835. Han dog 25 mars 1837, endast 30 år gammal.
4) Elisa Enochina (f. 3 januari 1811 i Sala landsf.), dog dock redan 1 april 1815 i mässling.
5) Johanna Wilhelmina (f. 8 augusti 1812 i Sala landsf.). Hon flyttade år 1840 till Stockholm.
6) Denis Wilhelm (f. 24 juli 1814 i Sala landsf.). Denis var stadskassör i Sala där han bodde till sin död 4 april 1858.
7) Elsa Aurora (f. 9 september 1816 i Sala landsf.), gift 10 oktober 1842 i Stora Schedvi med possessionaten Joh. Ax. Bedoire. De hade tillsammans två barn men Elsa Aurora blev änka redan 1849 och flyttade tillbaka till Sala.
8) Carolina Mathilda (Thilda) (f. 8 maj 1818 i Sala landsf.), utflyttade år 1849 till Ofvansåker.

Henric och Sara Maria Norlin flyttade år 1845, tillsammans med dottern Thilda, från Håf i Sala landsförsamling till Framnäs i Sala stadsförsamling. Vid denna tid benämns Henric som f.d. Kronobefallningsman - Assessor.
Henric dog 25 januari 1849, och Sara Maria dog 10 maj 1855.

Om Sara Maria Borg och hennes ursprung har jag ännu inte lyckats hitta något, förrutom att hon var född 15 februari 1778.
Men om Henric Norlin kan jag förtälja att han var född 31 augusti 1775 i Kungsholmens församling i Stockholm. Han blev döpt 2 september 1775 med namnet "Hindric". Henrics föräldrar hette Johan Norlin och Apollonia Westbeck. Fadern Johan Norlin var notarie i justitiekollegium och förmyndarekammaren i Stockholm.
Henric Norlin hade 5 syskon och av dessa kan jag nämna äldste brodern Johan Gustaf. Som vice advokatfiskal i Svea hovrätt blev han år 1793 utsedd till polismästare i Stockholm men ådrog sig redan samma år G.A. Reuterholms missnöje och blev utan egen ansökning befodrad till lagman i Ångermanland och Västerbottens lagsaga. Han förflyttades 1795 till Västernorrlands lagsaga, där han tjänstgjorde till 1827.