Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/d/d/b/bjorkman-bjorkenheim.se/httpd.www/libraries/cms/application/cms.php on line 464 Extra släktmöte 2013

Släktmöten och träffar

Extra släktmöte 2013

Medlemmarna i släktföreningen Björkman-Björkenheim i Sverige kallas till extra släktmöte lördagen den 24 augusti 2013.

Plats:     Ludvigsberg, 148 95 Muskö.
Mötet genomförs i samband med den gemensamma lunchen kl 12.00.

Förslag till dagordning:

1.    Val av mötesordförande
2.    Val av mötessekreterare.
3.    Fråga om släktmötet blivit behörigen sammankallat.
4.    Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
5.    Fastställande av röstlängd
6.    Fastställande av dagordning
7.    Behandling av styrelsens förslag till ändrade stadgar

Övrigt program


11.15    Samling på Ludvigsberg med visning av huset
12.00    Gemensam lunch på Ludvigsberg
13.30    Besök i Muskö kyrka
14.00    Besök på Arbottna

Anmälan och betalning

Anmälan kan ske fram till den 12 juli 2013.

Du kan anmäla dig här och även se inkomna anmälningar.

Samtidigt inbetalas 125 kr för lunchen till släktföreningens PG 647152-8.
Lättöl/mineralvatten och kaffe ingår, Vin kan köpas på plats för den som så önskar.

Vägbeskrivning finns här, den skickas med epost eller på begäran med vanlig post efter anmälan.

Styrelsen

Bakgrund

Bengt Magnus Björkman (kopparkungen) hämtade sin brud Ulrika Levin  på Ludvigsberg som ligger på Muskö i Stockholms södra skärgård.
Vi besöker Ludvigsberg som Ulrikas far Adolph Ludvig Levin lät bygga på 1770-talet där hon växte upp tillsammans med tio syskon. Gården är idag i stort sett oförändrad exteriört.
Familjen Levin ägde också Arbottna.